História

Obec sa spomína v roku 1567. Od stredoveku patrila humenskému panstvu, neskor zeme pánským rodinám Vladárovcov a Hadik-Barkóczyovcov. Počas prvého sčítania ľudu v roku 1787 mala obec Ladomírov 52 domov a 366 obyvateľov. V roku 1828 mala obec 74 domov a 538 obyvateľov. V roku 1910 v nej žilo 471 ľudí. Dnes má obec 364 obyvateľov. Obyvatelia sa v minulosti zaoberali tradičným poľnohospodárstvom, pastierstvom, chovom dobytka a lesnými prácami. Do roku 1918 obec patrila do Zemplínskej stolice.

Prvý úradný záznam s pôvodným názvom obce LADOMER pochádza z druhej polovice 18. storočia a to na pečati obce Ladomer, ktorý je uložený v Krajinskom archíve v Budapešti. Na pečati s kruh opisom je vyobrazená postava muža, ktorý sype do uskladňovacej nádoby z vreca zrno. Dnešná pečať nesie znaky pôvodnej pečate.

V obci Ladomírov sa narodil 13.1.1864 Antol Hodinka, známy zakarpátskoukrajínsky buržoázny historik, teológ a filozof. Vo vedecko-výskumnej práci sa zaoberal dejinami slovanských národov, najmä Srbov, zakarpatských Ukrajincov a cirkevnými dejinami Uhorska