Súčasnosť

Obec Ladomírov sa nachádza učupená v doline v nádhernom prostredí, kde sa stýkajú Bukovské vrchy s pohorím Vihorlatu. Malebným údolím a zároveň dedinkou preteká riečka Luh a jej malé prítoky. Povrch chotára je veľmi členitý, mierne zvlnený a s flysovým povrchom. Vrcholky prevažne zmiešaných a ihličnatých lesov tvoria akoby ochranný val dookola celého chotára. Stačí si vyjsť na najbližší kopec a naskytne sa Vám nádherná panoráma do diaľky, kde dlho do jari vidno zasnežené vrcholky Ukrajinských vrchov Polonin.

Ladomírov sa rozprestiera na ploche 1525 hektárov v nadmorskej výške 340m n. m. /Luh/ po 980m n. m. CHKO Vihorlat. Katastrálne územie orografický  patrí do sub provincie Vonkajšie východné Beskydy, celok Beskydské predhorie a podcelku Ublianska pahorkatina. Územie katastra tvoria flyše, ktoré vytvorila vrstva fluviálnych /riečnych/ a sopečných Vihorlatských sedimentov.

Morfologicky je súčasťou širokej zníženiny medzi Vihorlatom a Nastazom, ktorá sa všeobcne považuje za neogénne dno Cirochy, ktorá vtedy tiekla od Stakčína na juhovýchod.

Z hľadiska fytogeografického členenia vegetácie patrí územie Ladomírova do bukovej zóny, sopečnej oblasti, okresu Vihorlat a popriečno-vihorlatského  podokresu. Vyskytujú sa tu lesné rastlinné spoločenstva od 2. do 4. vegetačného stupňa s významným zastúpením buka lesného.

Zo zoogeografického hľadiska sa územie nachádza v palearktickej oblasti, v zóne listnatých a zmiešaných lesov, na rozhraní Západných a Východných Karpát, čo sa odráža aj na zastúpení živočíšnych druhov. Časť katastrálneho územia je CHKO. Najvzácnejším pokladom obce je nádherná príroda a čerstvý zdravý vzduch.

fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku